Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş


Reluarea activității cu publicul la registratura și ghișee

Sesizările, petițiile și memoriile vor putea fi transmise, în continuare, prin corespondență, folosindu-se mijloacele de comunicare electronică sau poșta


Pentru informatii suplimentare se poate apela telefonul CALL-CENTER 0743/01.74.56

----------------------------

Elementele de identitate vizuala dedicate preventiei si reducerii riscului de infectie cu coronavirus promovate de catre Guvern si DSU

----------------------------

ANUNȚ PRIVIND PLATA TARIFELOR în contul RO26TREZ476501503X016556 deschis la Trezoreria Târgu Mureș, Cod de Identificare Fiscală 9941766

----------------------------

Tutorial de utilizare a platformei epay.ancpi.ro  pentru achizitionarea extraselor de carte funciara online.

Achiziționați online :

-extras de carte funciară pentru informare  AICI**
-extras din planul cadastral, pe ortofotoplan AICI **

----------------------------

-GEOPORTAL CADASTRU- - Identificare imobile eTerra

----------------------------

Stadiul Cererii/Dosarelor se face accesând www.ancpi.ro sectiunea Urmărire cerere RGI

----------------------------

 

 

 

PROGRAM NAȚIONAL DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ (PNCCF)

pentru informații despre PNCCF în județul Mureș: apăsați AICI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș (ocpi-ms.ro) anunță perioadele de publicare, la sediul primăriei și pe pagina de internet a ANCPI, a documentelor tehnice ale cadastrului, urmare a efectuării lucrărilor de înregistrare sistematică, pentru următoarele sectoare cadastrale:


DENUMIRE UAT

SECTOARE CADAS-

TRALE

NR. IMOBILE

PERIOADA AFIȘARE

DOCUMENTE TEHNICE

ADRESĂ PRIMĂRIE

DATE CONTACT PRIMĂRIE

2

575

de la:

până la:

GĂNEȘTI

78

220

Anunț

11.08.2020

10.10.2020

Documente

Gănești

str. Principală, nr. 548

SUPLAC

38

355

Anunț

11.08.2020

10.10.2020

Documente

Suplac
str. Principală, nr. 238


*activitatea de publicare a documentelor tehnice ale cadastrului a fost suspendată în perioada 16.03.2020-14.05.2020

**sectoare cadastrale finanțate din bugetul local al UAT, care beneficiază de cofinanțare de la ANCPI, conform art.9 alin.(29) - (34) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996.

În conformitate cu art. 12 alin.(3) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată cu modificările ulterioare, „deținătorii imobilelor au următoarele obligații:

a) de a permite accesul specialiștilor să execute măsurătorile;

b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;

c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate;

d) de a verifica informațiile privitoare la imobilele pe care le dețin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.”

Cererile de rectificare a documentelor tehnice cadastrale sau contestațiile cu privire la calitatea de posesor vor fi depuse la sediul primăriei sau la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș.

Pentru informații suplimentare puteți contacta primăria sau Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mureș la numărul de telefon: 0265 / 21.13.38 interior 24.

Informare publică privind unitățile administrativ-teritoriale (UAT) din județul Mureș implicate în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară: apăsați AICI

 

 

 

_________________________________________________________________


OCPI Mures Str. Caprioarei nr. 2, Targu Mures, Jud. Mures Cod postal 540314 Tel: 0265 21.13.38
CF 9941766, CONT IBAN RO26TREZ476501503X016556
© 2020 ocpi-ms.ro