Concursuri / Examene


LISTA cuprinzând candidaţii admişi / respinşi, să participe la concursul organizat în perioada 20.07.2022 - 25.07.2022, pentru ocuparea postului vacant de - Asistent registrator principal gradul II (pe perioadă determinată de 36 luni

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş (OCPI Mureş), organizeazăîn perioada 20.07.2022 - 25.07.2022, concursul pentru ocuparea unui post vacant cu încadrare pe perioadă determinată de 36 luni, pentru implementarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte funciară, după cum urmează:

-1 post de asistent registrator principal gradul II - Serviciul Cadastru - Biroul înregistrare Sistematică - PNCCF.

TEMATICĂ pentru concursul de ocupare a unui post vacant de asistent-registrator principal gradul II

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a unui post vacant de asistent-registrator principal gradul II

 

--------------------------

CENTRALIZATOR NOMINAL CU PUNCTAJUL FINAL LA  EXAMENUL DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARA 08 SEPTEMBRIE 2022

LISTA CUPRINZAND SALARIATII ADMISI SA PARTICIPE LA EXAMENUL DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARA 08 SEPTEMBRIE 2022

EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARA 08 SEPTEMBRIE 2022

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE 08 SEPTEMBRIE 2022

 


CENTRALIZATOR NOMINAL  Serviciul Cadastru cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 28.06.2022

CENTRALIZATOR NOMINAL Serviciul Publicitate Imobiliară cu punctajul final la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioară din data de 28.06.2022

LISTĂ cuprinzând salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual, în gradul sau treapta imediat superioară, din data de 28.06.2022
EXAMEN DE PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL PRIN TRANSFORMAREA POSTURILOR ÎN GRADUL SAU TREAPTA IMEDIAT SUPERIOARA 28 IUNIE 2022

TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE pentru examenul de promovare 28 IUNIE 2022

 

--------------------------


© 2023 ocpi-ms.ro