Concursuri / Examene

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş, organizează, în data de 21 decembrie 2021, ora 10, examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor în gradul sau treapta imediat superioara Serviciul Cadastru Biroul înregistrare Sistematică PNCCF

Tematică si bibliografie pentru examenul de promovare în grad profesional imediat superior - asistent
21 decembrie 2021

Lista cuprinzând salariaţii admişi să participe la examenul de promovare a personalului contractual, în gradul sau treapta imediat superioară, din data de 21.12.2021

 

--------------------------

Centralizator nominal pentru concursul organizat în data de 09.12.2021-15.12.2021, de ocupare a postului vacant de execuţie - consilier cadastru gradul IA - Serviciul Cadastru


Centralizator privind susţinerea probei interviului, pentru concursul organizat în data de 09.12.2021-15.12.2021, de ocupare a postului vacant de execuţie - consilier cadastru gradul IA - Serviciul Cadastru

 

Centralizator privind susţinerea probei scrise, pentru concursul organizat în data de 09.12.2021-15.12.2021, de ocupare a postului vacant de execuţie - consilier cadastru gradul IA - Serviciul Cadastru

 

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mureş (OCPI Mureş), organizează, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 09.12.2021 - 15.12.2021, concursul pentru ocuparea unui post vacant cu încadrare pe perioadă neterminată, după cum urmează:
- 1 post de Consilier cadastru gradul IA - Serviciul Cadastru

Tematică pentru concurs, consilier cadastru gradul IA

BIBLiOGRAFlE pentru concurs consilier cadastru gradul IA


-----------

 

 

© 2022 ocpi-ms.ro